Bluetooth Headset BH 608 - Въведение

background image

Въведение

С Bluetooth слушалката Nokia

BH-608 можете да осъществявате

и приемате повиквания със

свободни ръце със съвместимо

мобилно устройство. Слушалката

има функция за премахване на

шума чрез цифрова обработка на

сигнала (DSP), което ви помагат да

осъществявате повиквания в

шумна среда.
Преди да използвате слушалката,

прочетете внимателно това

ръководство за потребителя.

Запознайте се и с ръководството за

потребителя на устройството,

което свързвате със слушалката.

Продуктът може да съдържа

миниатюрни части. Дръжте ги

далеч от достъпа на малки деца.

Бележка: Повърхността на

това устройство не съдържа никел в

покритието. Повърхността на

устройството съдържа неръждаема

стомана.

Безжична технология

Bluetooth