Bluetooth Headset BH 608 - Безжична технология Bluetooth

background image

Безжичната технология Bluetooth

ви позволява да свързвате

съвместими устройства без

използване на кабели. Между

слушалките и другото устройство

не е необходимо да има директна

БЪЛГАРСКИ

background image

видимост, но помежду им трябва

да има не повече от 10 метра (33

фута) разстояние. Връзките може

да се нарушават от смущения или

прегради като стени или други

електронни устройства.

Това устройство е съвместимо с

Bluetooth Specification 2,1 + EDR и

поддържа следните профили:

Профил за слушалка 1.1 и Профил за

свободни ръце (HFP) 1.5 . Проверете

при производителите на другите

устройства, за да определите тяхната

съвместимост с това устройство.