Bluetooth Headset BH 608 - Информация за продукта и безопасността

background image

Информация за продукта и

безопасността

Информация за

батериите и зарядните

устройства

Това устройство има вътрешна,

неотстранима, зареждаема батерия.

Не правете опити да отстраните

батерията от устройството, тъй като

може да повредите устройството.
Това устройство е предназначено за

употреба при захранване с ток от

следните зарядни устройства: AC-3,

AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 и DC-9 . Номерът

на модела зарядно устройство може

да е различен в зависимост от вида на

куплунга. Видът на куплунга се

определя с едно от следните

обозначения: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B

или UB.
Батерията може да бъде зареждана и

разреждана стотици пъти, но в даден

момент се изтощава окончателно.
Презареждайте вашата батерия само

с одобрени от Nokia зарядни

устройства, предназначени за това

устройство.
Ако батерията се използва за първи

път или ако батерията не е

използвана дълго време, може да е