Bluetooth Headset BH 608 - Грижи за устройството

background image

Грижи за устройството

Вашето устройство е продукт с

изключителен дизайн и изработка и с

него трябва да се работи грижливо.

Следните предложения ще ви

помогнат да запазите обхвата на

гаранцията си.
• Пазете устройството сухо.

Валежите, влажността и всички

видове течности или влага могат

да съдържат минерали, които да

БЪЛГАРСКИ

background image

доведат до корозия на

електронните схеми.
Ако устройството се намокри,

оставете го да изсъхне напълно.

• Не използвайте и не съхранявайте

устройството на прашни,

замърсени места. Подвижните

части и електронните компоненти

могат да се повредят.

• Не съхранявайте устройството при

високи или ниски температури.

Високите температури могат да

скъсят живота на електронните

устройства, да повредят

батериите и да деформират или

разтопят някои пластмаси. Когато

устройството се затопли до

нормална температура, след като

е било на студено, във

вътрешността му може да се

образува влага и да повреди

електронните платки.

• Не се опитвайте да отваряте

устройството.

• Не изпускайте, не удряйте и не

клатете устройството. При грубо

боравене вътрешните платки и

фината механика могат да се

счупят.

• Не използвайте разяждащи

химикали, почистващи разтвори

или силни препарати за

почистване на устройството.

Използвайте само мека, чиста и

суха кърпа за почистване на

повърхността на устройството.

• Не боядисвайте устройството.

Боите могат да полепнат по

подвижните части и да попречат

на нормалната му работа.

• Тези предложения се отнасят

еднакво както за устройството,

така и всички аксесоарите.