Bluetooth Headset BH 608 - Информация за батериите и зарядните устройства

background image

необходимо да включите зарядното,

а след това да го изключите и

включите отново, за да започне

зареждането на батерията. Ако

батерията е напълно разредена,

БЪЛГАРСКИ

background image

може да отнеме няколко минути,

преди светлинната индикация за

зареждането да се появи на дисплея.
Изключете зарядното устройство,

когато не се използва, от

електрическия контакт и от

устройството. Не оставяйте напълно

заредената батерия включена в

зарядното устройство, тъй като

презареждането може да скъси

живота й. Ако изцяло заредена

батерия се остави неизползвана, тя

ще се саморазреди след известно

време.
винаги се старайте да съхранявате

батерията между 15 и 25 °C (59 и

77 °F). Крайните температури

намаляват капацитета и живота на

батерията. Устройство с гореща или

студена батерия може временно да

не работи. Работата на батерията е

особено ограничена при температури

значително под нулата.
Не изхвърляйте батериите в огън,

защото могат да се взривят.

Изхвърляйте батериите в

съответствие с местните закони и

разпоредби. Моля, рециклирайте

батериите, когато е възможно. Не ги

изхвърляйте като битови отпадъци.
Никога не използвайте повредено

зарядно устройство.
Времето за работа се дава само

приблизително. Работата на

устройството зависи от много

фактори, като настройките на

устройството, какви функции

използва устройството (или

приложенията във фонов режим),

състоянието на батерията и околната

температура.