Bluetooth Headset BH 608 - Начални стъпки

background image

Начални стъпки

Слушалката съдържа следните

части, показани на заглавната

страница: наушник (1), микрофон

(2), клавиш за изключване на

звука (3), клавиш за отговор/

прекратяване (4), конектор за

зарядно устройство (5), клавиш за

усилване на звука (6), клавиш за

намаляване на звука (7), щипка (8)

светлинен индикатор (9) и клавиш

за захранване (10).
Преди да използвате слушалката,

трябва да заредите батерията и да

сдвоите слушалката със

съвместимо устройство.

Части на устройството са магнитни.

Метални части могат да бъдат

привлечени към устройството. Не

поставяйте кредитни карти или други

магнитни носители близо до

устройството, тъй като запаметена в

тях информация може да бъде

изтрита.