Bluetooth Headset BH 608 - Използване на слушалката с две свързани устройства

background image

се свързва само с едно устройство,

изключете я и натиснете и

задръжте клавиша за захранване

и клавиша за намаляване силата

на звука за около 5 секунди.

Жълтият светлинен индикатор

примигва еднократно.
Осъществяване на повиквания
Ако слушалката може да се