Bluetooth Headset BH 608 - Осъществяване на повиквания

background image

едновременно и можете да

използвате повторно набиране

или гласово набиране,

повикването се осъществява от

устройството, което последно сте

използвали за повикване, когато

слушалката е била свързана с

него.

БЪЛГАРСКИ

background image

За да отговорите на повикване на

второто свързано устройство и да

прекратите активното повикване

на първото, натиснете клавиша за

отговор/прекратяване.
За да отговорите на повикване на

второто свързано устройство и да

поставите активното повикване

на първото на изчакване,

натиснете и задръжте клавиша за

отговор/прекратяване за около 2

секунди.
За да прекратите активното