Bluetooth Headset BH 608 - Отстраняване на неизправности

background image

Отстраняване на

неизправности

Ако не можете да свържете

слушалката със съвместимото ви

устройство, проверете дали е

заредена, включена и сдвоена с

устройството.