Bluetooth Headset BH 608 - Поставяне на слушалката

background image

Поставяне на слушалката

Използвайте щипката, за да

закачите слушалката към дрехите

си (12).

За да използвате слушалката за

повикване, леко притиснете

наушника в ухото си.
За да имате лесен достъп до

наушника, когато не използвате

слушалката, вкарайте кабела на

наушника между слушалката и

щипката (11).