Bluetooth Headset BH 608 - Регулиране на силата на звука

background image

Регулиране на силата на

звука

За да регулирате силата на звука,

натиснете клавиша за усилване

или намаляване. За да регулирате

бързо силата на звука, натиснете и

задръжте клавиша.

БЪЛГАРСКИ

background image

Избраното ниво на звука се

запаметява за устройството, което

е свързано към слушалката в

момента.