Bluetooth Headset BH 608 - Bluetooth headset Nokia BH-608

background image

Bluetooth headset Nokia BH-608

1. vydání

background image
background image

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto

prohlašuje, že tento výrobek BH-608 je ve

shodě se základními požadavky a dalšími

příslušnými ustanoveními směrnice

1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě

naleznete na adrese http://

www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.
Nokia, Nokia Connecting People a logo

Nokia Original Accessories jsou ochranné

známky nebo registrované ochranné

známky společnosti Nokia Corporation.

Nokia tune je zvuková značka společnosti

Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a

společností zmiňované v tomto dokumentu

mohou být ochrannými známkami nebo

obchodními firmami příslušných vlastníků.
Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo

ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo

jeho části v jakékoli formě je povoleno

pouze po předchozím písemném souhlasu

společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou

neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo

provádět změny a vylepšení u všech

výrobků popsaných v tomto dokumentu

bez předchozího oznámení.
Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak

stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto

dokumentu a správností a spolehlivosti

informací v něm obsažených se kromě

záruk stanovených příslušnými právními

předpisy neposkytují žádné další záruky,

výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli

však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti

použití pro určitý účel. Společnost Nokia si

vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího

upozornění tento dokument revidovat

nebo ukončit jeho platnost.
V maximální míře povolené příslušnými

právními předpisy nejsou společnost Nokia

ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za

žádných okolností odpovědni za jakoukoli

ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní,

náhodné, následné či nepřímé škody

způsobené jakýmkoli způsobem.
Dostupnost určitých výrobků se může lišit

podle oblastí. Podrobnosti získáte od svého

prodejce Nokia. Tento přístroj může

obsahovat výrobky, technologie nebo

software, které jsou předmětem právních

předpisů upravujících export platných v USA

ČEŠTINA

background image

a dalších zemích. Obcházení příslušných

právních předpisů je zakázáno.