Bluetooth Headset BH 608 - Pečujte o svůj přístroj

background image

Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s

mimořádným designem a kvalitou

zpracování. Proto je třeba o něj pečovat.

Následující doporučení vám pomohou

ochránit vaše nároky ze záruky.
• Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky,

vlhkost a všechny typy kapalin

mohou obsahovat minerály, které

způsobují korozi elektronických

obvodů.

Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela

vyschnout.

• Nepoužívejte ani neponechávejte

přístroj v prašném a znečištěném

prostředí. Mohlo by dojít k poškození

jeho pohyblivých součástí a

elektronických součástek.

• Neponechávejte přístroj ve vysokých

nebo nízkých teplotách. Vysoké

teploty zkracují životnost

elektronických zařízení, poškozují

ČEŠTINA

background image

baterie a deformují či taví určité

druhy plastů. Při zahřívání přístroje

z nízké teploty na normální teplotu

se uvnitř sráží vlhkost, která může

poškodit elektronické obvody.

• Nepokoušejte se přístroj otevřít.
• Nedovolte, aby přístroj upadl nebo

byl vystaven silným otřesům,

netřeste přístrojem. Nešetrné

zacházení může poškodit vnitřní

elektronické obvody a jemnou

mechaniku.

• Při čištění přístroje nepoužívejte

chemikálie, rozpouštědla ani silné

čisticí prostředky. Pro čištění

povrchu přístroje používejte pouze

měkký, čistý, suchý hadřík.

• Přístroj nepřebarvujte. Barva může

zalepit pohyblivé součásti přístroje a

zabránit správné funkci.

• Tato doporučení se vztahují na

přístroj i na libovolné příslušenství.