Bluetooth Headset BH 608 - Recyklace

background image

Recyklace
Použitá elektronická zařízení, baterie a

balicí materiály vždy vracejte na sběrná

místa, která jsou k tomu určena. Tím

pomáháte bránit nekontrolovanému

ukládání odpadu a podporujete

opakované využívání surovinových

zdrojů. Informace o životním prostředí

související s přístrojem a pokyny k

recyklování výrobků Nokia najdete na

adrese www.nokia.com/werecycle

nebo www.nokia.mobi/werecycle.

Symbol přeškrtnutého

kontejneru na výrobku, baterii, v

doprovodné dokumentaci nebo

na obalu vám má připomínat, že

všechny elektrické a

elektronické výrobky, baterie a

akumulátory musí být po ukončení své

životnosti uloženy do odděleného

sběru. Tento požadavek se týká

Evropské unie. Neodhazujte tyto

výrobky do netříděného komunálního

odpadu. Další informace o ochraně

životního prostředí najdete v Eko-

deklaraci výrobku na adrese

www.nokia.com/environment.

ČEŠTINA