Bluetooth Headset BH 608 - Nastavení hlasitosti

background image

Nastavení hlasitosti

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte

tlačítko zesílení nebo zeslabení

hlasitosti. Chcete-li hlasitost nastavit

rychle, tlačítko stiskněte a podržte.
Nastavená hlasitost bude uložena

pro přístroj, který je k headsetu

právě připojen.

ČEŠTINA