Bluetooth Headset BH 608 - Ovládání dvou hovorů

background image

Ovládání dvou hovorů

Chcete-li v jednu chvíli headsetem

ovládat dva hovory, musí váš přístroj

podporovat profil Bluetooth Hands-

Free Profile 1.5 a v přístroji musí být

aktivována funkce čekání hovoru.

Funkce čekání hovoru je síťová

služba a je k dispozici v době, kdy je

headset připojen pouze k jednomu

přístroj.
Pro přijmutí čekajícího hovoru

a ukončení aktivního hovoru

stiskněte tlačítko Příjem/Konec.

ČEŠTINA

background image

Pro přijmutí čekajícího hovoru

a odložení aktivního hovoru podržte

tlačítko Příjem/Konec stisknuté po

dobu přibližně 2 sekund.
Chcete-li aktivní hovor ukončit

a aktivovat odložený hovor,

stiskněte tlačítko Příjem/Konec.
Pro přepnutí mezi aktivním

a odloženým hovorem podržte

tlačítko Příjem/Konec stisknuté po

dobu přibližně 2 sekund.