Bluetooth Headset BH 608 - Povolení připojení ke dvěma přístrojům

background image

Povolení připojení ke dvěma

přístrojům
Při výchozím nastavení může být

headset v jednom okamžiku

připojen pouze k jednomu přístroji.

Chcete-li povolit připojení headsetu

ke dvěma přístrojům, vypněte

headset a podržte na dobu přibližně

5 sekund stisknutý vypínač a tlačítko

zesílení hlasitosti. Jednou blikne

zelená kontrolka.

ČEŠTINA

background image

Chcete-li povolit připojení headsetu

k jedinému přístroji, vypněte

headset a podržte na dobu přibližně

5 sekund stisknutý vypínač a tlačítko

zeslabení hlasitosti. Jednou blikne