Bluetooth Headset BH 608 - Telefonování

background image

žlutá kontrolka.
Telefonování
Když se přístroj může připojit ke

dvěma přístrojům současně

a použijete funkci opakovaného

nebo hlasového vytáčení, proběhne

hovor z přístroje, ze kterého jste

naposledy volali s připojeným

headsetem.
Pro přijmutí hovoru z druhého

připojeného přístroje a ukončení

aktivního hovoru na prvním přístroji

stiskněte tlačítko Příjem/Konec.
Pro přijmutí hovoru z druhého

připojeného přístroje a odložení

aktivního hovoru na prvním přístroji

podržte tlačítko Příjem/Konec

stisknuté na dobu přibližně 2

sekund.

Chcete-li aktivní hovor na druhém

připojeném přístroji ukončit

a aktivovat odložený hovor z prvního

přístroje, stiskněte tlačítko Příjem/

Konec.
Pro přepnutí mezi aktivním na

druhém přístroji a odloženým

hovorem na prvním přístroji podržte

tlačítko Příjem/Konec stisknuté na

dobu přibližně 2 sekund.

Vymazání nastavení

a resetování

Chcete-li vymazat veškerá nastavení

headsetu, vypněte headset a podržte

na dobu přibližně 8 sekund stisknutý

vypínač a tlačítko Příjem/Konec.

Headset dvakrát pípne a střídavě

bliká červená a zelená kontrolka. Po