Bluetooth Headset BH 608 - Telefonování

background image

Telefonování

Chcete-li telefonovat, používejte

mobilní přístroj normálním

způsobem, i když je k němu připojen

headset.
Pro opakované vytočení posledního

volaného čísla (pokud mobilní

přístroj tuto funkci při připojeném

headsetu podporuje) stiskněte

v době, kdy netelefonujete, dvakrát

tlačítko Příjem/Konec.
Pro aktivaci hlasového vytáčení

(pokud mobilní přístroj tuto funkci

při připojeném headsetu podporuje)

podržte v době, kdy netelefonujete,

tlačítko Příjem/Konec na dobu

přibližně 2 sekund. Postupujte podle

pokynů v uživatelské příručce

k mobilnímu přístroji.
Pro přijmutí nebo ukončení hovoru

stiskněte tlačítko Příjem/Konec.

Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte

toto tlačítko dvakrát.

Chcete-li během hovoru vypnout

mikrofon, posuňte tlačítko vypnutí

mikrofonu směrem k mikrofonu.

Chcete-li mikrofon zapnout, posuňte

tlačítko na opačnou stranu.
Pro přepnutí hovoru z headsetu do

připojeného kompatibilního

přístroje nebo zpět podržte

stisknuté tlačítko Příjem/Konec po

dobu přibližně 2 sekund.