Bluetooth Headset BH 608 - Výměna koncovky sluchátka

background image

Výměna koncovky

sluchátka

S headsetem mohou být dodány

koncovky sluchátka o různé velikosti.

Vyberte koncovku, která vám nejlépe

vyhovuje a je nejpohodlnější.
Chcete-li vyměnit koncovku

sluchátka, stáhněte nasazenou

koncovku ze sluchátka a nasaďte

novou koncovku.