Bluetooth Headset BH 608 - Zapnutí a vypnutí vibrací

background image

Zapnutí a vypnutí vibrací

Headset můžete nastavit tak, aby při

příchozím hovoru vibroval a blikal

kontrolkou.
Standardně jsou vibrace a blikání

kontrolky zapnuty. Chcete-li vibrace

a blikání vypnout, podržte na