Bluetooth Headset BH 608 - Začínáme

background image

Začínáme

Headset obsahuje tyto součásti (jsou

vyobrazeny na titulní stránce):

sluchátko (1), mikrofon (2), tlačítko

vypnutí mikrofonu (3), tlačítko

Příjem/Konec (4), zdířka pro

konektor nabíječky (5), tlačítko

zesílení hlasitosti (6), tlačítko

zeslabení hlasitosti (7), spona (8),

kontrolka (9) a vypínač (10).
Chcete-li headset používat, musíte

nabít baterii a spárovat headset s

kompatibilním přístrojem.

Části přístroje jsou magnetické. K

přístroji mohou být přitahovány kovové

materiály. Do blízkosti přístroje

neukládejte kreditní karty nebo jiné

magnetické nosiče informací, protože

by mohlo dojít k vymazání informací

uložených na těchto nosičích.