Bluetooth Headset BH 608 - Spárování a připojení headsetu

background image

spárování a připojení headsetu

k přístroji kód 0000.
V některých přístrojích budete

muset po spárování potvrdit

připojení samostatně.

Když je headset připojen alespoň

k jednomu přístroji a je připraven

k použití, pomalu bliká modrá

kontrolka.
Chcete-li headset ručně připojit

k naposledy použitému přístroji,

podržte přibližně na 2 sekundy

stisknuté tlačítko Příjem/Konec

ČEŠTINA

background image

(v době, kdy není připojen žádný jiný

přístroj) nebo spojení navažte

z menu Bluetooth v požadovaném

přístroji.
Přístroj je možné nastavit tak, aby se

k headsetu připojoval automaticky.

Pro aktivaci této funkce v přístroji

Nokia změňte nastavení

spárovaného přístroje v menu

Bluetooth.