Bluetooth Headset BH 608 - Zapínání a vypínání

background image

Zapínání a vypínání

Headset zapnete podržením

stisknutého vypínače headsetu po

dobu přibližně 2 sekund. Headset

pípne a zatímco pomalu bliká zelená

kontrolka, headset se pokouší

připojit k jednomu nebo dvěma

naposledy připojeným přístrojům.

Když je headset připojen alespoň

k jednomu přístroji a je připraven

k použití, pomalu bliká modrá

kontrolka. Pokud headset není

s přístrojem spárován, automaticky

přejde do režimu párování.
Headset vypnete podržením

stisknutého vypínače headsetu po

dobu přibližně 2 sekund. Headset

pípne a krátce se rozsvítí červená

kontrolka. Není-li headset připojen

ČEŠTINA

background image

k přístroji do 30 minut, automaticky

se vypne.

Spárování a připojení

headsetu

Před používáním musíte headset

spárovat a připojit ke

kompatibilnímu přístroji.
Headset můžete spárovat až s osmi

přístroji, ale připojit ho můžete

v každý okamžik nejvíce ke dvěma z

nich.
1. Zkontrolujte, zda je mobilní

telefon zapnutý a headset

vypnutý.

2. Pokud headset zatím nebyl

spárován s žádným přístrojem,

zapněte headset. Headset přejde

do režimu párování a začne rychle

blikat modrá kontrolka.
Pokud již byl headset s nějakým

přístrojem dříve spárován,

zkontrolujte, zda je headset

vypnutý a asi na 5 sekund podržte

stisknutý vypínač, dokud nezačne

rychle blikat modrá kontrolka.

3. Během 3 minut aktivujte funkci

Bluetooth v telefonu a nastavte ji

pro vyhledávání přístrojů

Bluetooth. Podrobnější

informace najdete v uživatelské

příručce k mobilnímu přístroji.

4. V seznamu nalezených přístrojů

vyberte headset.

5. Podle potřeby zadejte pro