Bluetooth Headset BH 608 - Håndtering af to opkald

background image

Håndtering af to opkald

Mobilenheden skal understøtte

Bluetooth Hands-Free Profile 1.5 og

have bank på-funktionen aktiveret,

for at headsettet kan håndtere to

opkald på en gang. Bank på-funktion

er en netværkstjeneste, og den er

tilgængelig, når headsettet kun er

tilsluttet én enhed.

DANSK

background image

Tryk på besvar/afslut-tasten for at

besvare eller afslutte det aktive

opkald.
Tryk på besvar/afslut-tasten, og hold

den nede i ca. to sekunder for at

besvare et opkald, der banker på, og

sætte det aktive opkald i

venteposition.
Tryk på besvar/afslut-tasten for at

afslutte et aktivt opkald, og gøre

opkaldet i venteposition aktivt.
Tryk på besvar/afslut-tasten, og hold

den nede i ca. to sekunder for at

skifte mellem det aktive opkald og

det opkald, der banker på.

Aktivering eller