Bluetooth Headset BH 608 - Justering af lydstyrken

background image

Justering af lydstyrken

Tryk på lydstyrke op eller ned for at

justere lydstyrken. Hold tasten nede

for at justere lydstyrken hurtigt.
Den valgte lydstyrke gemmes for

enheden, som aktuelt er forbundet

til headsettet.