Bluetooth Headset BH 608 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger

eller nulstilling

Ryd alle indstillingerne for

headsettet ved at slukke headsettet

og holde tænd/sluk-tasten og

besvar/afslut-tasten nede samtidigt

i ca. 8 sekunder. Headsettet bipper to

gange, og indikatoren blinker

skiftevis rødt og grønt. Når

indstillingerne er slettet, går

headsettet i tilstanden for oprettelse

af binding.

DANSK

background image

Hvis headsettet holder op med at

virke, selvom det er opladet, og du

vil nulstille det, skal du slutte det til

en oplader, mens du holder tænd/

sluk-tasten nede.