Bluetooth Headset BH 608 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi giver

dig mulighed for at tilslutte

kompatible enheder uden kabler.

Det kræves ikke, at der er fri luftlinje

mellem headsettet og den anden

enhed, men enhedernes indbyrdes

afstand må højst være 10 meter.

Forbindelsen kan dog blive udsat for

interferens pga. hindringer, f.eks.

vægge, eller fra andre elektroniske

enheder.

Denne enhed er kompatibel med

Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR,

der understøtter følgende profiler:

Headsetprofil 1.1 og håndfri profil 1.5 .

Kontakt producenterne af andre

DANSK

background image

enheder for at få at vide, om de er

kompatible med denne enhed.