Bluetooth Headset BH 608 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Læs

"Oplysninger om batteri og

oplader"

grundigt, før batteriet

oplades.

Advarsel: Brug kun opladere,

der er godkendt af Nokia til brug med

denne model. Brug af andre typer kan

være farlig og kan medføre, at en

eventuel godkendelse eller garanti

bortfalder. Hvis der anvendes ikke-

godkendte opladere, kan der opstå

risiko for brand, eksplosion eller andre

farer.
Når du fjerner netledningen fra

tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke

i ledningen.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt i

væggen.

DANSK

background image

2. Tilslut ladekablet til

opladerstikket. Den røde

indikator lyser under opladning.
Det kan tage op til 1 time at

oplade batteriet helt. 15

minutters opladning af batteriet

giver op til 3 timer og 30 min.

taletid.
Hvis omgivelsestemperaturen

kommer under 0 °C eller

overstiger 55 °C, stoppes

opladningen automatisk, indtil

temperaturen stiger til 0 °C eller

falder til under 55 °C.

3. Når batteriet er fuldt opladet,

lyser den grønne indikator. Tag

opladerstikket ud af headsettet

og derefter ud af stikkontakten.

Det fuldt opladte batteri har strøm i

op til 8 timer taletid eller op til 200

timer standbytid.
Tryk på tænd/sluk-tasten, når

headsettet er tilsluttet en

mobilenhed, for at kontrollere

opladningsniveauet, når headsettet

ikke er tilsluttet en oplader. Hvis

indikatoren lyser grønt, er

opladningsniveauet tilstrækkeligt.

Hvis indikatoren lyser gult, skal

batteriet snart oplades. Hvis

indikatoren lyser rødt, skal batteriet

oplades.
Headsettet bipper hvert 5. minut, og

den røde indikator blinker, når

batteriet er ved at løbe tør for strøm.