Bluetooth Headset BH 608 - Oprettelse af en binding og tilslutning af headsettet

background image

Oprettelse af en binding og

tilslutning af headsettet

Du skal oprette forbindelse mellem

headsettet og en kompatibel enhed,

inden du tager headsettet i brug.
Du kan oprette en binding mellem

headsettet og op til otte enheder,

men du kan maksimalt have to

enheder tilsluttet ad gangen.
1. Kontrollér, at mobilenheden er

tændt, og at headsettet er

slukket.

2. Hvis headsettet ikke tidligere har

oprettet forbindelse til en enhed,

skal headsettet tændes.

Headsettet går i tilstanden for

oprettelse af binding, og den blå

indikator begynder at blinke

hurtigt.
Hvis headsettet tidligere har

oprettet binding med en enhed,

skal du sikre, at headsettet er

slukket, og derefter skal du holde

tænd/sluk-tasten nede i ca. fem

sekunder, indtil den blå indikator

begynder at blinke hurtigt.

3. Aktivér enhedens Bluetooth-

funktion inden for ca. tre

minutter, og indstil den til at søge

efter Bluetooth-enheder. Læs

brugervejledningen til

mobilenheden for at få flere

oplysninger.

4. Vælg headsettet på listen over

fundne enheder.

5. Indtast om nødvendigt

adgangskoden 0000 for at

oprette en binding og slutte

headsettet til enheden.

DANSK

background image

På nogle enheder skal du oprette

forbindelsen separat, efter at der

er oprettet en binding.

Når headsettet er tilsluttet mindst en

enhed, og det er klar til brug, blinker

den blå indikator langsomt.
Du kan manuelt tilslutte headsettet

til den senest anvendte enhed ved at

holde besvar/afslut-tasten nede i ca.

2 sekunder (når der ikke er tilsluttet

nogen anden enhed) eller oprette

forbindelse i enhedens Bluetooth-

menu.
Du kan muligvis indstille enheden til,

at der automatisk oprettes

forbindelse til headsettet. Hvis du vil

aktivere denne funktion på en Nokia-

enhed, skal du ændre indstillingerne

i Bluetooth-menuen.