Bluetooth Headset BH 608 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes

headsettet

Hold tænd/sluk-tasten nede i ca. to

sekunder for at tænde headsettet.

Headsettet bipper, og den grønne

indikator blinker langsomt, mens

headsettet forsøger at oprette

forbindelse til en eller to af de senest

tilsluttede enheder. Når headsettet

er tilsluttet mindst en enhed, og det

er klar til brug, blinker den blå

indikator langsomt. Hvis headsettet

ikke har forbindelse til en enhed, går

DANSK

background image

det automatisk i tilstanden for

oprettelse af binding.
Hold tænd/sluk-tasten nede i ca. to

sekunder for at slukke headsettet.

Headsettet bipper, og den røde

indikator lyser kortvarigt. Hvis

headsettet ikke tilsluttes en enhed

inden for ca. 30 minutter, slukkes det

automatisk.