Bluetooth Headset BH 608 - Oplysninger om batteri og oplader

background image

Oplysninger om batteri og oplader

Denne enhed er forsynet med et internt,

genopladeligt batteri, der ikke må tages

ud. Forsøg ikke at tage batteriet ud af

enheden, da du kan beskadige

enheden.
Denne enhed skal have strøm fra

følgende opladere: AC-3, AC-4, AC-5,

AC-8, DC-4 og DC-9 . Modelnummeret på

opladeren kan variere afhængigt af

stiktypen. Stiktypen er angivet med en

af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K,

B eller UB.

Selvom batteriet kan oplades og aflades

hundredvis af gange, har det en

begrænset levetid.
Oplad kun batteriet med opladere, der

er godkendt af Nokia og egnet til denne

enhed.
Hvis det er første gang, et batteri

anvendes, eller hvis batteriet ikke har

været anvendt i en længere periode,

kan det være nødvendigt at tilslutte

opladeren og derefter frakoble den og

tilslutte den igen for at starte

opladningen af batteriet. Hvis batteriet

er helt afladet, kan det tage flere

DANSK

background image

minutter, inden opladningsindikatoren

vises.
Frakobl opladeren fra stikkontakten og

enheden, når den ikke bruges. Lad

aldrig et fuldt ladet batteri være

tilsluttet en oplader, da overopladning

kan forkorte batteriets levetid. Hvis et

fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt,

vil det miste ladningen med tiden.
Batteriet bør altid opbevares ved

mellem 15° C og 25° C. Ekstreme

temperaturer reducerer batteriets

kapacitet og levetid. En enhed med et

varmt eller koldt batteri kan

midlertidigt gå ud af drift. Batteriers

funktionsdygtighed forringes

væsentligt ved temperaturer et stykke

under 0° C.
Brænd ikke batterier, da de kan

eksplodere. Batterier skal destrueres i

henhold til gældende regler. Indlever

batterierne til genbrug, hvis det er

muligt. Smid ikke batterier ud sammen

med husholdningsaffaldet.
Benyt aldrig en beskadiget oplader.
Driftstiderne er kun vejledende. Den

faktiske ydeevne afhænger af mange

faktorer, f.eks. de valgte

enhedsindstillinger, de funktioner på

enheden, som er i brug (eller som kører

i baggrunden), batteriets tilstand og

den omgivende temperatur.