Bluetooth Headset BH 608 - Vedligeholdelse af enheden

background image

Vedligeholdelse af enheden

Enheden er et stykke avanceret

teknologi udformet i et gennemtænkt

design, og den skal behandles med

varsomhed. Følgende forslag er med til

at beskytte din garantidækning.
• Enheden må ikke blive våd. Nedbør,

fugt og alle typer af væsker eller

fugtighed kan indeholde mineraler,

der korroderer elektroniske

kredsløb.
Hvis enheden bliver våd, skal du lade

den tørre fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller

opbevares i støvede, snavsede

DANSK

background image

omgivelser. De bevægelige dele og

elektroniske komponenter kan blive

beskadiget.

• Enheden må ikke opbevares ved

høje eller lave temperaturer. Høje

temperaturer kan forkorte det

elektroniske udstyrs levetid,

beskadige batterierne og få

plastmaterialet til at smelte eller slå

sig. Hvis enheden er blevet kold og

derefter varmes op til normal

temperatur, kan der dannes fugt i

den, og det kan beskadige de

elektroniske kredsløb.

• Enheden må ikke forsøges åbnet.
• Enheden må ikke tabes, bankes på

eller rystes. Hårdhændet behandling

kan ødelægge de interne kredsløb

og finmekanikken.

• Enheden må ikke rengøres med

stærke kemikalier,

rengøringsmidler eller stærke

opløsningsmidler. Brug kun en blød,

ren og tør klud til at rengøre

enhedens overflade.

• Enheden må ikke males. Malingen

kan blokere de bevægelige dele og

forhindre, at enheden fungerer

korrekt.

• Ovennævnte forslag gælder for både

enheden og alt tilbehør.