Bluetooth Headset BH 608 - Genbrug

background image

Genbrug
Aflever altid dine brugte elektroniske

produkter, batterier samt emballage på

særlige indsamlingssteder. Dermed er

du med til at forhindre ukontrolleret

bortskaffelse af affald og fremme

genbrug af materialer. Du kan se

produktets miljødeklaration og finde

oplysninger om, hvordan du kan

genbruge dine Nokia-produkter, på

www.nokia.com/werecycle eller

www.nokia.mobi/werecycle.

Skraldespanden med kryds over

på produktet, batteriet,

emballagen eller i det skriftlige

materiale er en påmindelse om,

at alle elektriske og elektroniske

produkter, batterier og akkumulatorer

skal afleveres et særligt sted, når de ikke

længere skal anvendes. Dette krav

DANSK

background image

gælder i EU. Produkterne må ikke

bortskaffes som usorteret

husholdningsaffald. Se produktets

miljødeklaration på www.nokia.com/

environment for at få yderligere

miljøoplysninger.

DANSK