Bluetooth Headset BH 608 - Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-608

background image

Σετ µικροφώνου-ακουστικού

Bluetooth Nokia BH-608

Τεύχος 1

background image
background image

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION

δηλώνει ότι το BH-608 συµµορφώνεται

προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις

λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας

1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης

συµµόρφωσης είναι διαθέσιµο στη

διεύθυνση http://www.nokia.com/

phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός

δικαιώµατος.
Τα σήµατα "Nokia", "Nokia Connecting

People" και το λογότυπο "Nokia Original

Accessories" είναι σήµατα ή σήµατα

κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Nokia tune είναι ηχητικό σήµα της Nokia

Corporation. Οι ονοµασίες άλλων

προϊόντων και εταιρειών που

αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να

αποτελούν σήµατα ή εµπορικές επωvυµίες

των αντίστοιχων δικαιούχων τους.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, µεταφορά,

διανοµή ή αποθήκευση τµήµατος ή του

συνόλου των περιεχοµένων του παρόντος

εγγράφου σε οποιαδήποτε µορφή χωρίς

την προηγούµενη έγγραφη συvαίvεση της

Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική

συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το

δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές και

βελτιώσεις στα προϊόντα που

περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς

προηγούµενη ειδοποίηση.
Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
Τα περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου

παρέχεται «ως έχει». Εκτός των

περιπτώσεων που προβλέπονται από την

ισχύουσα νοµοθεσία, δεν παρέχονται

οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε

σιωπηρές, συµπεριλαµβανοµένων

ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων

περί εµπορευσιµότητας και

καταλληλότητας, όσον αφορά την

ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόµενο

του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί

το δικαίωµα να τροποποιήσει το παρόν

έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα

στιγµή χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.
Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από

την ισχύουσα νοµοθεσία, σε καµία

περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι

δικαιοπάροχοί της για απώλεια

δεδοµένων ή εισοδήµατος ή για

οποιαδήποτε ειδική, αποθετική,

παρεπόµενη ή έµµεση ζηµιά τυχόν

προκληθεί µε οποιονδήποτε τρόπο.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

background image

Η διαθεσιµότητα συγκεκριµένων

προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά

περιοχή. Επικοινωνήστε µε τον

αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας

για λεπτοµέρειες. Η συγκεκριµένη

συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από

αγαθά, τεχνολογία ή λογισµικό τα οποία

υπόκεινται στη νοµοθεσία και τους

κανονισµούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α.

και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη

νοµοθεσία απαγορεύεται.