Bluetooth Headset BH 608 - Διαγραφή ρυθμίσεων ή επαναφορά

background image

∆ιαγραφή ρυθµίσεων ή

επαναφορά

Για να διαγράψετε όλες τις

ρυθµίσεις από το σετ µικροφώνου-

ακουστικού, απενεργοποιήστε το

σετ µικροφώνου-ακουστικού και

πατήστε και κρατήστε πατηµένο το

πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο

απάντησης/τερµατισµού κλήσης

ταυτόχρονα για περίπου 8

δευτερόλεπτα. Το σετ µικροφώνου-

ακουστικού εκπέµπει έναν ήχο µπιπ

δύο φορές και ανάβουν οι πράσινες

ενδεικτικές λυχνίες εναλλάξ. Όταν

διαγραφούν οι ρυθµίσεις, το σετ

µικροφώνου-ακουστικού

εισέρχεται σε λειτουργία

αντιστοίχισης.
Για να επαναφέρετε το σετ

µικροφώνου-ακουστικού σε

περίπτωση που σταµατήσει να

λειτουργεί, ακόµη και εάν είναι

φορτισµένο, συνδέστε το σετ σε ένα

φορτιστή πατώντας και κρατώντας

πατηµένο το πλήκτρο λειτουργίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ