Bluetooth Headset BH 608 - Aku- ja laadijateave

background image

Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisse ehitatud korduvlaetav

aku, mida ei saa eemaldada. Ärge

üritage akut seadmest välja võtta –

seade võib viga saada.
Seadme jaoks on ette nähtud järgmised

laadijad: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 ja

DC-9. Sõltuvalt pistikutüübist võib

laadija täpne mudelinumber olla

teistsugune. Pistiku tüübiks võib olla

üks järgmistest: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B

või UB.
Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu

kordi, kuid lõpuks muutub see siiski

kasutuskõlbmatuks.
Laadige akut üksnes Nokia

heakskiidetud laadijatega, mis on selle

seadme jaoks ette nähtud.

EESTI

background image

Kui hakkate laadima uut akut või akut,

mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-

olla laadija ühendada, seejärel korraks

eraldada ja siis taas seadmega

ühendada, et alustada laadimist. Kui

aku on täielikult tühjaks laetud, võib

laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu

minutit.
Kui aku on täis laetud, eraldage laadija

vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke

täislaetud akut laadijaga ühendatuks –

ülelaadimine võib lühendada aku

tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei

kasutata, laeb ennast aja jooksul ise

tühjaks.
Üritage akut hoida

temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–

77 °F). Äärmuslikud temperatuurid

vähendavad aku mahtuvust ja

lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga

kuum või külm, võib seade ajutiselt

töötamast lakata. Miinuskraadidel pole

aku töökindlus garanteeritud.
Ärge hävitage akut põletades – aku võib

plahvatada. Aku kasutuselt

kõrvaldamisel järgige kohalikest

määrustest tulenevaid nõudeid. Kui

võimalik, viige aku ohtlike jäätmete

kogumispunkti. Ärge visake akut

olmejäätmete hulka.
Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.
Aku tööaeg on hinnanguline. Tegelik

tööaeg sõltub paljudest teguritest (nt

valitud seadetest, kasutatavatest (või

taustal töötavatest) funktsioonidest,

aku seisundist ja keskkonna

temperatuurist).