Bluetooth Headset BH 608 - Alustusjuhend

background image

Alustusjuhend

Peakomplektil on järgmised

tiitellehel esitatud osad: kuular (1),

mikrofon (2), vaigistusnupp (3),

vastamis-/lõpetamisnupp (4),

laadija ühenduspesa (5),

helitugevuse suurendamise nupp

(6), helitugevuse vähendamise nupp

(7), klamber (8), märgutuli (9) ja

toitenupp (10).
Enne peakomplekti kasutamist tuleb

laadida aku ja siduda peakomplekt

ühilduva seadmega.

Seade sisaldab magnetdetaile. Seadme

ja metallesemete vahel võib tekkida

magnetiline tõmme. Ärge asetage

seadme lähedusse krediitkaarte ega

muid magnetilisi andmekandjaid, kuna

nendele talletatud teave võib kustuda.