Bluetooth Headset BH 608 - Peakomplekti sidumine ja ühendamine

background image

Peakomplekti sidumine ja

ühendamine

Enne peakomplekti kasutamist tuleb

see siduda ja ühendada ühilduva

seadmega.
Peakomplekti saab siduda kuni

kaheksa seadmega, kuid korraga

saab see olla ühendatud ainult kuni

kahe seadmega.
1. Veenduge, et mobiilsideseade on

sisse ja peakomplekt välja

lülitatud.

2. Kui te pole peakomplekti

eelnevalt ühegi seadmega

sidunud, lülitage peakomplekt

sisse. Peakomplekt lülitub

sidumisrežiimi ja märgutuli

hakkab kiiresti siniselt vilkuma.
Kui peakomplekt on varem olnud

mõne seadmega seotud,

veenduge, et peakomplekt on

välja lülitatud, ning vajutage ja

hoidke ligikaudu 5 sekundit all

toitenuppu, kuni märgutuli

hakkab kiiresti siniselt vilkuma.

3. Aktiveerige umbes 3 minuti

jooksul telefoni Bluetooth-

funktsioon ja laske sellel

Bluetooth-seadmeid otsida.

Asjakohased juhised leiate oma

mobiilsideseadme

kasutusjuhendist.

4. Valige leitud seadmete loendist

peakomplekt.

5. Vajaduse korral sisestage

peakomplekti seadmega

sidumiseks ja ühendamiseks

pääsukood 0000.
Mõne seadme puhul tuleb

ühendus pärast sidumist eraldi

luua.

Kui peakomplekt on ühendatud

vähemalt ühe seadmega ning on

kasutusvalmis, hakkab märgutuli

aeglaselt siniselt vilkuma.
Peakomplekti viimati kasutatud

seadmega käsitsi ühendamiseks

EESTI

background image

vajutage ja hoidke ligikaudu 2

sekundit all vastamis-/

lõpetamisklahvi (kui ühtegi muud

seadet pole ühendatud) või looge

ühendus soovitud seadme

Bluetooth-funktsiooni menüü

kaudu.

Kui seade võimaldab, võite määrata,

et peakomplektiga luuakse ühendus

automaatselt. Selleks muutke Nokia

seadme Bluetooth-funktsiooni

menüüs seotud seadme seadeid.