Bluetooth Headset BH 608 - Sisse- ja väljalülitamine

background image

Sisse- ja väljalülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks

vajutage ja hoidke ligikaudu 2

sekundit all toitenuppu. Kostab

piiks, märgutuli hakkab aeglaselt

roheliselt vilkuma ja peakomplekt

proovib luua ühendust ühe või kahe

viimati ühendatud seadmega. Kui

peakomplekt on ühendatud

vähemalt ühe seadmega ning on

kasutusvalmis, hakkab märgutuli

aeglaselt siniselt vilkuma. Kui

peakomplekt pole veel ühegi

seadmega seotud, käivitub

automaatselt sidumisrežiim.
Peakomplekti väljalülitamiseks

vajutage ja hoidke ligikaudu 2

sekundit all toitenuppu. Kostab piiks

ja märgutuli süttib korraks punaselt.

Kui peakomplekti ei ühendata

umbes 30 minuti jooksul teise

seadmega, lülitub see automaatselt

välja.

EESTI