Bluetooth Headset BH 608 - Kõned

background image

Kõned

Kui peakomplekt on

mobiilsideseadmega ühendatud,

saate seadmega helistada nagu

tavaliselt.
Kui pooleli olevaid kõnesid pole,

vajutage viimasena valitud numbri

kordusvalimiseks (kui

mobiilsideseade peakomplektiga

ühendatuna seda funktsiooni

toetab) kaks korda vastamis-/

lõpetamisnuppu.
Kui pooleli olevaid kõnesid pole,

vajutage häälvalimise

aktiveerimiseks (kui

mobiilsideseade peakomplektiga

ühendatuna seda funktsiooni

toetab) vastamis-/lõpetamisnuppu

ja hoidke seda ligikaudu 2 sekundit

all. Jätkake mobiilsideseadme

kasutusjuhendi asjakohaste juhiste

järgi.
Kõne vastuvõtmiseks või

lõpetamiseks vajutage vastamis-/

lõpetamisnuppu. Kõnest

keeldumiseks vajutage seda nuppu

kaks korda.
Kõne ajal mikrofoni vaigistamiseks

lükake vaigistusnuppu mikrofoni

suunas. Vaigistuse tühistamiseks

lükake nuppu vastassuunas.
Kõne juhtimiseks peakomplektist

ühilduvasse ühendatud seadmesse

või vastupidi vajutage ja hoidke

ligikaudu 2 sekundit all vastamis-/

lõpetamisnuppu.