Bluetooth Headset BH 608 - Kahe kõne haldamine

background image

Kahe kõne haldamine

Kahe kõne korraga haldamiseks

peakomplekti abil peab

mobiilsideseade toetama Bluetooth-

tehnoloogia profiili Hands-Free

Profile 1.5 ja seadmes peab olema

aktiveeritud koputusfunktsioon.

EESTI

background image

Koputus on võrguteenus ning on

saadaval ainult siis, kui peakomplekt

on ühendatud ühe seadmega.
Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks ja

aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage

vastamis-/lõpetamisnuppu.
Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks ja

aktiivse kõne ootelepanekuks

vajutage ja hoidke ligikaudu 2

sekundit all vastamis-/

lõpetamisnuppu.
Aktiivse kõne lõpetamiseks ja ootel

oleva kõne vastuvõtmiseks vajutage

vastamis-/lõpetamisnuppu.
Aktiivse ja ootel oleva kõne

vaheldumisi aktiveerimiseks

vajutage ja hoidke ligikaudu 2

sekundit all vastamis-/

lõpetamisnuppu.