Bluetooth Headset BH 608 - Peakomplekti kasutamine kahe ühendatud seadmega

background image

Peakomplekt peab olema seadmega

ühendatud.
Värina ja märgutule aktiveerimiseks

vajutage ja hoidke ligikaudu 5

sekundit korraga all vastamis-/

lõpetamisnuppu ja helitugevuse

suurendamise nuppu.

Peakomplekti kasutamine

kahe ühendatud seadmega

Peakomplekti saab korraga

ühendada kahe seadmega.
Juhised peakomplekti sidumiseks

teise seadmega leiate teemast

"Peakomplekti sidumine ja

ühendamine"

.

EESTI