Bluetooth Headset BH 608 - Helistamine ja kõnede vastuvõtmine

background image

märgutuli vilgub üks kord.
Helistamine ja kõnede

vastuvõtmine
Kui peakomplekti saab samal ajal

kahe seadmega ühendada ja

kasutate kordus- või häälvalimist,

tehakse kõne seadmelt, mida

kasutati viimati helistamiseks, kui

peakomplekt oli sellega ühendatud.
Kõne vastuvõtmiseks teises

ühendatud seadmes ja aktiivse kõne

lõpetamiseks esimeses seadmes

vajutage vastamis-/

lõpetamisnuppu.
Kõne vastuvõtmiseks teises

ühendatud seadmes ja aktiivse kõne

ootelepanekuks esimeses seadmes

vajutage ja hoidke ligikaudu 2

sekundit all vastamis-/

lõpetamisnuppu.
Aktiivse kõne lõpetamiseks teises

ühendatud seadmes ja ootel oleva

kõne aktiveerimiseks esimeses

seadmes vajutage vastamis-/

lõpetamisnuppu.
Teises seadmes aktiivse ja esimeses

seadmes ootel oleva kõne

vaheldumisi aktiveerimiseks

vajutage ja hoidke ligikaudu 2

sekundit all vastamis-/

lõpetamisnuppu.

EESTI