Bluetooth Headset BH 608 - Kahe seadmega ühendamise lubamine

background image

Kahe seadmega ühendamise

lubamine
Vaikimisi saab peakomplekti

ühendada korraga ainult ühe

seadmega. Peakomplekti

ühendamiseks kahe seadmega

lülitage peakomplekt välja ning

vajutage ja hoidke ligikaudu 5

sekundit korraga all toitenuppu ja

helitugevuse suurendamise nuppu.

Roheline märgutuli vilgub üks kord.
Peakomplekti ühendamiseks ainult

ühe seadmega lülitage peakomplekt

välja ning vajutage ja hoidke

ligikaudu 5 sekundit korraga all

toitenuppu ja helitugevuse

vähendamise nuppu. Kollane