Bluetooth Headset BH 608 - Seadete kustutamine ja lähtestamine

background image

Seadete kustutamine ja

lähtestamine

Kui soovite kõik peakomplekti

seaded kustutada, lülitage

peakomplekt välja ning vajutage ja

hoidke ligikaudu 8 sekundit korraga

all toitenuppu ja vastamis-/

lõpetamisnuppu. Peakomplektist

kostab kaks piiksu ning märgutuli

vilgub vaheldumisi punaselt ja

roheliselt. Pärast seadete

kustutamist lülitub peakomplekt

sidumisrežiimi.

Kui peakomplekt lakkab töötamast,

ehkki on laetud, ühendage see

lähtestamiseks laadijaga, hoides

samal ajal all toitenuppu.