Bluetooth Headset BH 608 - Värina aktiveerimine ja desaktiveerimine

background image

Värina aktiveerimine ja

desaktiveerimine

Saate määrata, et peakomplekt

annaks sissetulevast kõnest märku

värina ja vilkuva märgutulega.

Värin ja märgutuli on vaikimisi

aktiveeritud. Värina ja märgutule

desaktiveerimiseks vajutage ja

hoidke ligikaudu 5 sekundit korraga

all vastamis-/lõpetamisnuppu ja

helitugevuse vähendamise nuppu.