Bluetooth Headset BH 608 - Seadme hooldamine

background image

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja

viimistletud, seetõttu tuleb seda ka

korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid

aitavad säilitada seadmele antud

garantiid.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus

ja vedelikud sisaldavad mineraale,

mis võivad korrodeerida

elektronskeeme.

EESTI

background image

Kui seade saab märjaks, laske sel

täielikult kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet

tolmustes ega määrdunud

kohtades. See võib kahjustada

liikuvaid osi ja

elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet külmas ega

kuumas. Kõrge temperatuur võib

lühendada elektroonikaseadmete

eluiga, kahjustada akut ja sulatada

või deformeerida plastdetaile. Seni,

kuni seade normaaltemperatuurini

soojeneb, võib selle sees tekkida

kondensaatniiskus, mis kahjustab

elektronskeeme.

• Ärge üritage seadet lahti võtta.
• Ärge raputage, koputage ega pillake

seadet maha. Seadmega

hoolimatult ümber käies võite

kahjustada sisemisi elektronskeeme

ja mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme

puhastamiseks tugevatoimelisi

kemikaale ega puhastus- või

pesemisvahendeid. Kasutage

seadme pinna puhastamiseks ainult

pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

• Ärge värvige seadet. Värv võib

valguda seadme liikuvate osade

vahele ja takistada selle tööd.

• Kõik nimetatud nõuanded kehtivad

võrdselt nii seadme kui ka tarvikute

kohta.