Bluetooth Headset BH 608 - Kasutuselt kõrvaldamine

background image

Kasutuselt kõrvaldamine
Kasutatud ja mittevajalikud

elektroonikatooted, akud ja pakendid

viige alati selleks ette nähtud

kogumispunkti. Nii aitate vähendada

kontrollimatut jäätmete tekkimist ja

toetate materjalide taaskasutust.

Toodet puudutavat keskkonnateavet ja

teavet Nokia seadmete utiliseerimise

kohta leiate veebilehelt

www.nokia.com/werecycle või

nokia.mobi/werecycle.

Läbikriipsutatud prügikasti

märk teie seadmel, akul,

kasutusjuhendis või pakendil

tuletab meelde, et kõik

äravisatavad elektri- ja

elektroonikaseadmed, patareid ja akud

EESTI

background image

tuleb viia spetsiaalsesse

kogumispunkti. See nõue kehtib

Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid

olmejäätmete hulka, mis ei kuulu

sorteerimisele. Keskkonnaalast

lisateavet leiate toote

ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil

www.nokia.com/environment.

EESTI