Bluetooth Headset BH 608 - Sissejuhatus

background image

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti

BH-608 abil saate ühilduva

mobiilsideseadmega käsi

kasutamata helistada ja kõnesid

vastu võtta. Peakomplektil on

digitaalse signaalitöötluse (DSP)

müra summutav funktsioon, mis

hõlbustab mürarohkes keskkonnas

telefoniga rääkimist.
Lugege see kasutusjuhend enne

peakomplekti kasutamist hoolikalt

läbi. Lugege ka selle seadme

kasutusjuhendit, mille

peakomplektiga ühendate.
Toode võib sisaldada väikseid osi.

Hoidke need lastele kättesaamatus

kohas.

Märkus. Seadme pinnakate ei

sisalda niklit. Seadme pind sisaldab

roostevaba terast.